Strona główna » Koncert

Koncert

​Od dnia 1 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli rozpoczęto projekt finansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Ludowa i Tradycja” pn. Muzyczne głębiny jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz. Projekt ma na celu naukę pieśni ludowych z repertuaru Eugenii Zaśkiewicz – docenionej również w Polsce śpiewaczki ludowej, pochodzącej z Hańczy (gmina Przerośl), zamieszkałej w Przerośli. Uczennicą Pani Eugenii jest Małgorzata Makowska – pasjonatka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie folkloru. Jest to drugi tego typu projekt na Suwalszczyźnie w zakresie śpiewu. Efekt pracy będzie sfinalizowany na koncercie „ Muzyczne głębiny jez. Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz” 16 listopada 2019 r. w Suwalskim Klubie Seniora o godz.13.00. Serdecznie zapraszamy!