Strona główna » Projekty

PROJEKTY

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, których realizatorem jest GOKSiT w Przerośli

ROK 2013

Projekt: Rozwój zainteresowań i podnoszenie umiejętności mieszkańców Gminy Przerośl poprzez udział w warsztatach i szkoleniach szansą na lepszy rozwój pomyślnej przyszłości”

Dofinansowanie: Unia Europejska, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju”

W ramach programu realizujemy:

  • warsztaty taneczne
  • warsztaty muzyczne
  • warsztaty kulinarne