Strona główna » Zespoły » Przeroślaki

PRZEROŚLAKI

Kapela Ludowa z Przerośli

Patronat: Gminny Ośrodek Kultury, 16-427 Przerośl, Rynek 11, tel. (+87) 569 10 32 Kierownik zespołu: Jarosław Rynkiewicz

Zespół istnieje nieprzerwanie od 1972 r.; założycielem „Przeroślaków” był lokalny gawędziarz i działacz kultury ludowej Józef Podziewski (1913-1998).

Obecnie w skład kapeli wchodzi 8 osób (3 kobiety i 5 mężczyzn). Zespół wykonuje lokalne pieśni, przyśpiewki i muzykę tańców ludowych. Zespół występował kilka tysięcy razy na terenie regionu i kraju.

Po raz pierwszy nazwa „Przeroślaki” została użyta oficjalnie w 1972 roku. Zespół stanowiło wówczas kilkunastu artystów z całego powiatu suwalskiego skupionych przy ówczesnym Powiatowym Domu Kultury w Suwałkach. Początków zespołu należy doszukiwać się w Przerośli, u schyłku lat 50. XX wieku, kiedy grupa miejscowych artystów – amatorów zaczęła regularne próby w miejscowej Świetlicy Gromadzkiej. Zespół prowadził wówczas nauczyciel miejscowej szkoły p. Marian Zapolski. Należy wspomnieć również nazwisko nieżyjącego od kilku lat p. Józefa Podziewskiego, gawędziarza, inspiratora amatorskiego ruchu artystycznego na Suwalszczyźnie, od pierwszych chwil niestrudzenie patronującego zespołowi „Przeroślaki”.

Obecne oblicze zespołu różni się nieco od tamtego sprzed kilkudziesięciu lat. Reaktywowana w 1993 roku, po kilkuletniej przerwie kapela to inne PRZEROŚLAKI. Żwawe pieśni i piosenki ludowe, biesiadne, budzące zawsze ożywienie i gorący aplauz publiczności są niepodważalnym atutem artystów z Przerośli i stanowią wspaniałą wizytówkę naszej gminy. Zespół występował w Niemczech, na Litwie i na terenie całego kraju. Jest nieodzownym elementem każdej regionalnej uroczystości.

Oprócz zespołu Przeroślaki działa również istniejący od 2004 r. dziecięcy zespół ludowy „Przeroślaczki” (laureat konkursu w kategorii Mistrz – Uczeń w Kazimierzu Dolnym) oraz zespół śpiewaczy „Znaroku” działający od roku 2000 – wykonujący lokalne pieśni obrzędowe i okolicznościowe.