Strona główna » Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „WAKACJE W GMINIE PRZEROŚL” .

Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail: jarzabska@przerosl.eu do dnia 31 sierpnia 2023 r. wraz z załączoną zgodą rodzica/opiekuna prawnego oraz imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem dziecka i telefonem kontaktowym do rodzica/opiekuna prawnego (załącznik 1 dostępny na dole)

Prace Konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  •  dzieci do 14 roku życia,
  •  młodzież w wieku 14-18 lat .

ZAŁĄCZNIK NR 1