Strona główna » Projekt „Mistrz – Uczeń”

Projekt „Mistrz – Uczeń”

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 30 grudnia 2019 r. zakończono projekt finansowany z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Ludowa i Tradycja”: Muzyczne głębiny jeziora Hańcza – pieśni Eugenii Zaśkiewicz. Realizacja polegała na bezpośrednim przekazie „ mistrz – uczeń”.
Przedsięwzięcie miało na celu naukę pieśni ludowych z repertuaru Eugenii Zaśkiewicz – docenionej również w Polsce śpiewaczki ludowej, pochodzącej z Hańczy (gmina Przerośl), zamieszkałej w Przerośli. Uczennicą Pani Eugenii była Małgorzata Makowska – pasjonatka, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie folkloru. Jest to drugi tego typu projekt na Suwalszczyźnie w zakresie śpiewu. Oprócz nauki odbył się koncert w duecie w Suwalskim Klubie Seniora i częściowe efekty warsztatów były zaprezentowane podczas Gminnego Balu Seniora.

Biogramy uczestników projektu:
Mistrz – Eugenia Zaśkiewicz (ur. 1940 r.) śpiewaczka ludowa z Przerośli. Pochodzi z muzykalnej rodziny. Jej ojciec Antoni Gwiazdowski grał na harmonii Warszawiance, dziadek Władysław Gwiazdowski był śpiewakiem z bogatym repertuarem pieśni nabożnych i pogrzebowych. Współzałożycielka zespołu ludowego „Znaroku” w Przerośli (2000 r.) Doceniana w Polsce – na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu zdobyła następujące nagrody: 2006 III nagroda z zespołem Przeroślaczki w kategorii Duży – Mały 2007 II nagroda w kategorii solista śpiewak 2015 II nagroda z zespołem Znaroku w kategorii zespoły śpiewacze 25 listopada 2018 r. otrzymała od Wójta Gminy Przerośl nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Uczeń – Małgorzata Makowska (ur. 1983 r.) kulturoznawca w zakresie folklorystyki i etnologii, śpiewaczka, muzykantka, animatorka kultury. Na co dzień mieszkanka Suwałk. Od 15 lat praktykuje śpiew tradycyjny „otwartym” głosem jak również grę na tradycyjnych instrumentach ludowych tj. harmonia pedałowa, skrzypce, bębenek obręczowy, basy. Doświadczenie muzyczne zdobywała od tradycyjnych wiejskich muzykantów i śpiewaków z regionów Suwalszczyzny, Radomszczyzny i Kurpi. Dwukrotna Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego (2008 r. i 2016 r.) W 2017 roku realizowała półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach stypendiów prowadziła badania terenowe tj. wywiady z harmonistami, śpiewaczkami; rejestrowała i uczyła się ich repertuaru, jak również uczyła młodzież ze wsi Buda Ruska gry na w/w instrumentach. Małgorzata Makowska zna bardzo dobrze środowisko lokalne. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów związanych z przekazywaniem tradycji muzycznych Suwalszczyzny. Od 2006 r. prowadzi warsztaty dla grup w różnych kategoriach wiekowych w zakresie.

Fot: Radosław Krupiński