Strona główna » Promocja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Operacja realizowana w ramach umowy o dofinansowanie nr 00022-6523.2-SW1010036/17/18 z dn. 14 maja 2018 r. Tytuł operacji: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny, działka nr 203 w m.Przerośl” Kwota dotacji: 27 197,00 zł

Promocja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.Operacja realizowana w ramach umowy o dofinansowanie nr 00022-6523.2-SW1010036/17/18 z dn. 14 maja 2018 r. Tytuł operacji: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny, działka nr 203 w m.Przerośl” Kwota dotacji: 27 197,00 zł