Strona główna » Sukces solistki Janiny Chmielewskiej

Sukces solistki Janiny Chmielewskiej

PROTOKÓŁ z posiedzenia jury XVII Suwalskiego Jarmarku Folkloru 2017

Jury w składzie:
– prof. dr hab. Zbigniew Przerembski –Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; etnomuzykolog;
– prof. dr hab. Gustaw Juzala –Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego; etnomuzykolog;

po przesłuchaniu i obejrzeniu w dniu 29 lipca 2017 w przeglądzie konkursowym: 10 zespołów śpiewaczych, 6 solistów śpiewaków oraz 1 wykonawcy w kategorii Mistrz – Uczeń („Duży – Mały”) – podjęło następujące ustalenia:

Przyjmując kryteria merytoryczno –kulturowe, a także ograniczenia wynikające z regulaminu kazimierskich festiwali –jury sugeruje, aby na przyszłorocznym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą (2018) region Suwalszczyzna reprezentowany był przez następujących wykonawców:

– w kategorii zespołów (seniorów):
– zespół śpiewaczy „Zajączkowiaki” z Zajączkowa;
– zespół śpiewaczy „Zorniczeńka” z .Wysokiego gm. Raczki;

– w kategorii solistów śpiewaków (seniorów):
– śpiewaczkę Janinę Chmielewską z Przerośli;
– śpiewaczkę Małgorzatę Makowską z Suwałk;

– w kategorii „Duży –Mały:
– śpiewak-uczeń Grzegorz Jurguć z Jastrzębnej (gmina Sztabin) i Mistrz Marcin Lićwinko.

Jury sugeruje, aby na tegorocznym Ogólnopolskim Festiwalu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej – region Suwalszczyzna reprezentowany był przez następujących wykonawców:
trio żeńskie Magda Balewicz, Zuzanna Kozłowska i Małgorzata Makowska z Suwalszczyzny.
Jury sugeruje, aby na pozostałych festiwalach makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych Suwalszczyznę (w sezonie 2017/18) reprezentowały: zespół „Znaroku” z Przerośli oraz uczestnicy z Suwalszczyzny 51 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą 2017.

Jury (po uważnym wysłuchaniu dzisiejszych prezentacji festiwalowych) z całą mocą zaleca konieczne zintensyfikowanie opieki i doradztwa merytorycznego nad funkcjonującymi na terenie Suwalszczyzny zespołami folklorystycznymi. Doradztwo zaledwie incydentalne, nieregularne -zagraża trwałości i wiarygodności tutejszego regionu kulturowego oraz uniemożliwia rozwój ludowych zespołów Suwalszczyzny.
Członkowie jury (odwołując się do swych wcześniejszych doświadczeń badawczych na terenie Suwalszczyzny i sąsiednich regionów kulturowych) –postulują ciągłą terenową penetrację regionu przez Suwalski Ośrodek Kultury w celu wyszukiwania i promowania nieznanych do tej pory śpiewaków i muzykantów (szczególnie z tych gmin, z których od lat nie pojawił się na przeglądach żaden zespół czy solista).

Członkowie jury suwalskiego Jarmarku pragną przytoczyć jakże aktualny apel do samorządów i ich instytucji kultury, jak w protokole 51 Festiwalu Kazimierskiego zamieścili jego jurorzy:
(…) Jury nieustannie apeluje do władz samorządowych wszystkich szczebli, aby w dalszym ciągu wspierały artystów ze swoich obszarów administracyjnych. Ich działalność jest przecież sposobem promocji lokalnej kultury oraz własnych regionów na forum ogólnopolskim.

Jurorzy powiadamiają, że rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Na poziomie regionalnym dziedzictwo kulturowe sprzyja utrzymywaniu spójności lokalnej społeczności, integrując mieszkańców poprzez chęci podtrzymywania wspólnoty.
Zwłaszcza teraz, gdy „skarby kultury” są zagrożone i często bezrefleksyjnie niszczone, Komisja Europejska uważa, że dziedzictwo kulturowe zasługuje na otrzymanie tytułu „Rok Europejski”.

Jury sugeruje także wypracowanie modelowej lokalnej współpracy Suwalskiego Ośrodka Kultury i Sztuki (w zakresie ochrony regionalnego folkloru) z:
suwalską szkołą muzyczną;
polskimi, litewskimi i węgierskimi domami tańca
w celu wypracowania najefektywniejszych metod międzypokoleniowego poznawania i dziedziczenia muzycznego folkloru Suwalszczyzny.

Jury widzi możliwość kontynuowania ścisłej (i tak efektywnej przed laty) współpracy Suwalskiego Ośrodka Kultury z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz polskimi i litewskimi uczelnianymi instytutami muzykologii w podejmowaniu terenowych prac dokumentacyjno –badawczych na kulturowym obszarze Euroregionu Niemen.

Jury wyraża uznanie wszystkim uczestnikom tegorocznego Jarmarku, w swej codziennej społecznej pracy podtrzymujących lokalne tradycje wielokulturowej Suwalszczyzny. Jurorzy zwracają uwagę na ciekawy dobór wartościowego repertuaru prezentowanego przez wykonawców tegorocznego Jarmarku.

Jury składa także gratulacje tegorocznym laureatom Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, którzy wiarygodnie i z sukcesami reprezentowali Suwalszczyznę na tym najważniejszym w Polsce konkursie autentycznego folkloru.

Jury wyraża uznanie pracownikom Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz konferansjerom tegorocznego przeglądu: Jarosławowi Rynkiewiczowi i Joannie Łupinowicz -za sprawne przeprowadzenie kolejnego Suwalskiego Jarmarku Folkloru, który jest jednym z najistotniejszych merytorycznie przeglądów folklorystycznych północno – wschodniej Polski.